Avalehele
Firmast Kuumtsinkimise protsess Passiveerimine Teadmiseks tellijale Galerii KKK Kontakt
EST ENG
Kvaliteedinõuded

Kontakt
GALV-EST AS
Kuusalu vald 74604
Kiiu Harjumaa
Tel +372 60 35 770
galv-est@galv-est.ee

Klienditeenindus:
Tel +372 603 5773
GSM +372 53 33 0093

Lae alla kliendilepingToodete käsitsemine ja tekkivate defektide likvideerimine


KUIGI KUUMTSINKKATE ON SUHTELISELT VIGASTUSTEKINDEL, ON KA SELLISTE TERASTOODETE KÄSITSEMISEL OMA NÕUDED.

Kuumtsingitud tooted kontrollitakse tehases tsinkimisjärgselt ja eemaldatakse liigtsingi ja tuhaosad. Tellija soovil vastava lisatasu eest, kui kvaliteedinõuded on kõrged (värvimisele minevad tooted), lihvitakse maha tsingikihi võimalikud ebatasasused aluskihti kahjustamata. Kui tsinkimisel tekkivad pinnad, kuhu ei ole nakkunud kuumtsink ja nende suurus ei ületa lubatut, kaetakse sellised defektid tsinkprodektoriga. Normide järgi võib jääda tsinkkatteta kuni 0,5% kogu tsingitud pinnast ja üksik tsinkkatteta pind ei tohi ületada 10 ruutsentimeetrit. Tsinkkatteta alad, mille suurus ei ületa 50 ruutmillimeetrit, ei vaja parandamist, kuna tsingi aktiivsel oksüdeerumisel kattuvad need pinnaosad tegelikku kaitseefekti omava tsinkoksiidiga ja korrosioon on välditud. Kui tootja on valmistanud konstruktsioonid ebaõige keemilise koostisega terasest ja ei ole teinud õigeid avasid, tuleb tal leppida halvema kvaliteeditulemusega. Kuumtsinkija võib ise rajada tellijaga kooskõlas tootele lisaavasid, kuid tehtud kulutused tuleb kanda tellijal.

Tsingitud toodete ladustamisel ja transpordil tuleb vältida tootepindade vigastusi ja jäävaid deformatsioone. Värskelt tsingitud toodete pinnad ei tohi liibuda üksteise vastu ja peab olema tagatud pindade vaheline õhutus. Samuti on lubamatu välitingimustes hoida tooteid nii, et suletud õõnsustesse koguneb vesi ja jääb sinna seisma. Värske tsingi pind on väga aktiivne ja sellises olukorras võib ventileerimata ja niisketel pindadel kergesti tekkida nn tsingi hallitus (valge rooste).

Ladustamise ja pakke skeemid: