Avalehele
Firmast Kuumtsinkimise protsess Passiveerimine Teadmiseks tellijale Galerii KKK Kontakt
EST ENG
Kvaliteedinõuded

Kontakt
GALV-EST AS
Kuusalu vald 74604
Kiiu Harjumaa
Tel +372 60 35 770
galv-est@galv-est.ee

Klienditeenindus:
Tel +372 603 5773
GSM +372 53 33 0093

Lae alla kliendilepingSõlmede konstruktiivsed eripärad

Kuumtsinkimisele ettenähtud toodetel tuleks üldjuhul vältida keevitusega sulgemata liiteid, kuna liitepindade vahele satub eeltöötlemisel kasutatav hape, kuid ei teki vajalikku tsingikihti. Need kohad on kindlasti tsingitud toote korrosiooniallikad.
 
Tuleb aga arvestada, et liidetud pindade vahele jääv õhk tsinkimisel paisub ja võib toodet deformeerida. Seepärast ei lubata kahe tasapinna suletud liiteala suuremana kui 70 cm2. Kui on konstruktiivselt vajalik liita suurem pind, tuleb liiteala varustada õhutusavaga. Tsinkida ei soovitata ka neet- või poltliitega ette koostatud tooteid, kuna ka sel juhul jääb liitepind tsinkkatteta ja jahtumisel võivad liited puruneda.
 
Mõõt
võll/spindel
Soovitatav radiaallõtk
avas
kuni 10 mm 1 mm
10-30 mm 2 mm
üle 30 mm 2-2,5 mm
Avade projekteerimisel tuleb kindlasti arvestada tsingikihist tulenevaid läbimõõdu vähenemisi ning juhinduda võiks kõrvalolevast tabelist:
 
Soovitav keerme allalõige (läbimõõt)
Pärast tsinkimist Enne tsinkimist
kuni M22 0,40 mm
M24 0,45 mm
M27 0,50 mm
M30 0,55 mm
M36 0,60 mm
M36-M48 0,80 mm
M48-M64 1,00 mm
Keermestatud detailide projekteerimisel tuleb arvestada tekkiva tsingikihi paksusega – seega tsinkimiseelsed keermestatud avad peavad olema plussmõõdus ja poldid miinusmõõdus. Avade töötlemisel tuleb kasutada vastavaid keermelõikureid ja puure, mille kohta saab andmeid tööriistade müüjatelt. Juhinduda võib Juhinduda võib ka kõrvalolevast tabelist:
 
Väikeste keermestatud avade korral lõigatakse keere pärast tsinkimist. Suurte ettekeermestatud avade korral tuleb ava keere üle keermestada pärast tsinkimist. Võimalik on ka keermestatud osad kaitsta enne tsinki kastmist spetsiaalse isoleerlindiga või tulekindla silikooniga.
 
Väga oluline ja sageli unustatud nõue kuumtsingitavatele toodetele on kastmisel tekkivate suletud nn soppide vältimine. Kui sulatsingist toote väljatõstmisel tekkivad ilma väljavooluta sopid ja nurgad, siis sinna jäävad siis sinna jäävad hiljem tardunud liigtsink ja vannis tekkivad tsingituha osakesed, mis kahjustavad toote välimust ja on tavatellijale vastuvõtmatud. Sellistesse sõlmedesse tuleb projekteerida vajalikud väljavoolu avad või lahtised sõlmeosad.

Projekteerimisel on hea teada, et toode tõstetakse tsingivannist välja umbes 25...30o nurga all, et tagada liigtsingi mahavoolamine ja tilkade tekke vältimine. Sellise loogika järgi peaks rajama ka liigtsingi väljavoolu avad.
 
Et pikkade talade korral oleks talades minimaalsed sisepinged, siis tuleks sidumiskohad kavandada järgmiselt:
 
Kui sidumiskohad teha pikkadele talade otstele liiga lähedale, on olemas oht, et tala võib deformeeruda.